logo
Sme.sk | Turiec | Press foto | Jarná očista v meste Martin 5.5.2012

ocista1_web.jpg

ocista2_web.jpg

ocista5_web.jpg

ocista4_web.jpg

ocista3_web.jpg

sobota 5. 5. 2012 21:46 | (rr)
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Aktuálna predpoveď v lokalite Martin
16:00
3.0°C
19:00
2.0°C
22:00
2.0°C
 
 
späť na SME.sk
ANKETA